kanter_golfcars_baner2-main2
KantarGolfCars_Model_PC-2

MODEL PC-2

MODEL PC-2 SE PROIZVODI U DVE VARIJANTE: SA 2 SEDIŠTA + PRTLJAŽNIK ILI SA 2 SEDIŠTA + 2 SEDIŠTA
Idealno je kao patrolno vozilo za nadzor, prevoz posade aviona, VIP putnike i njihov prtljag

MODEL PC-4

SA 4 SEDIŠTA + PRTLJAŽNIK ILI SA 4 SEDIŠTA + 2 SEDIŠTA
Idealno je kao patrolno vozilo za nadzor, prevoz posade aviona, VIP putnike i njihov prtljag

KantarGolfCars_Model_PC-6

MODEL PC-6

MODEL PC-6 SE PROIZVODI U DVE VARIJANTE: SA 6 SEDIŠTA + PRTLJAŽNIK ILI SA 6 SEDIŠTA + 2 SEDIŠTA
Idealno je kao patrolno vozilo za nadzor, prevoz posade aviona, VIP putnike i njihov prtljag

KantarGolfCars_Model_T2

MODEL T2

SA 2 SEDIŠTA + PRTLJAŽNIK
Model T2 je prevashodno namenjen za prevoz prtljaga i opreme

KantarGolfCars_Model_A2

MODEL A2 – AMBULANTNO VOZILO

MODEL A2 SE PROIZVODI U JEDNOJ VARIJANTE: SA 2 SEDIŠTA + PROSTOR ZA PREVOZ POVREĐENIH
Idealo je za prevoz povređenih. Praktično i pogodno za rad u svim uslovima.

KantarGolfCars_Model_H7

MODEL H7 – INVALIDSKA KOLICA

MODEL H7 SE PROIZVODI U JEDNOJ VARIJANTE: SA 2 SEDIŠTA + PROSTOR ZA PREVOZ BOLENIKA (NOSILA)
Model je namenjen za prevoz putnika kao i osoba sa inaliditetom.
Praktično i pogodno za rad u svim uslovima.

KantarGolfCars_Model_BUS

MODEL BUS (AUTOBUS)

MODEL BUS SE PROIZVODI U NEKOLIKO VARIJANTI: SA 2 SEDIŠTA + PROSTOR ZA PREVOZ BOLENIKA (NOSILA)
Model je namenjen za prevoz putnika 11/14/23 putnika

KantarGolfCars_Model_DG_M2_PlusBox

MODEL DG/M2 + KUTIJA ZA TERET

MODEL DG/M2 je namenjen za prevoz prtljaga. Pogodan je za prevoz opreme, prevoz opreme za čišćenje i održavanje higijene, zapakovanog otpada (smeća), razervnih delova. Višenamenski i praktičan, idealan za vaše potrebe.

KantarGolfCars_Model_Epidemic_Sprey_Vehicle

ELEKTRIČNO EPIDEMIOLOŠKO VOZILO ZA ZAPRAŠIVANJE

Specijalno vozilo namenjene za epidemiološku prevenciju i dezinfekciju – kamion
sa prskalicom.

Electric_Floor_Sweeper

ELEKTRIČNA MAŠINA ZA ČIŠĆENJE PODOVA

Efikasna električna mašina za čišćenje podova za parkove i spolјne površine